Schaatsclubs en IJsbaan Twente zijn eruit

De schaatsers kunnen weer los op het verse ijs in Enschede. IJsbaan Twente en Baancommissie Twente zijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gekomen. In een nieuwe huurovereenkomst voor het komende seizoen zijn duidelijke afspraken gemaakt als de overheid, indien hier in verband met Covid 19 aanleiding toe bestaat, mocht besluiten tot een tweede lockdown.

Ilona van Dijk – Nijenhuis, voorzitter van Baancommissie Twente, toont zich verheugd met dit bereikte resultaat: “Waar emotie overheerst leidt dat meestal niet tot werkbare resultaten. We betreuren dan ook de recente gang van zaken en de hieruit voortvloeiende publiciteit die overigens nooit bedoeld was om de ijsbaan en haar stakeholders in een kwaad daglicht te stellen. Ik ben dan ook blij dat we uiteindelijk als volwassen mensen het gesprek met elkaar zijn aangegaan. Dit heeft geleid tot begrip voor de wederzijdse standpunten en bovenal tot een pragmatische oplossing. We zijn oprechte dank verschuldigd aan PCH, als exploitant van de ijsbaan, voor de inspanning die men heeft geleverd om onze leden te kunnen laten schaatsen”.

Beide partijen hebben groot vertrouwen in het nieuwe seizoen waarin de ijsbaan dagelijks wordt gefaciliteerd voor trainingen en wedstrijden. Gianni Romme, manager van IJsbaan Twente: “Natuurlijk zijn we verheugd om de leden van de schaatsclubs weer te mogen verwelkomen. Baancommissie Twente en wij zijn al jarenlang goede partners en dat heeft nu gelukkig geresulteerd in een acceptabele oplossing voor ons allemaal “.

#haveaniceday