Reserveringsvoorwaarden

IJsbaan Twente hanteert de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) op alle reserveringen en boekingen. Download de UVH hier. Hierin staan de regels die IJsbaan Twente hanteert met betrekking tot aansprakelijkheid, betaling en annulering. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.

#haveaniceday